Bilgi Edinin
kapat
3 Ay ÜCRETSİZ Cloud Sunucu Kodu CLOUD90 Hemen Üye Ol
top banner

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

BİLGİLENDİRME

PENTECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak (bundan sonra ‘’PENDC’’ olarak anılacaktır.) tarafımıza yapılacak başvurularınız için işbu dokümanı hazırladık. Bu kapsamda [email protected] e-posta adresimize her türlü sorularınızı iletebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine; KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan PENDC ‘ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve aşağıda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yazılı olarak PENDC ‘ye yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak; - Kişisel Veri Sahibi ’nin şahsen başvurusu ile,

  • Noter Vasıtasıyla,
  • Kişisel Veri Sahibi ’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ya da “mobil imza” ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle,
  • İlgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve PENDC sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, PENDC ‘ye iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır;

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuruda Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru Sahibinin Bizzat Gelerek Kimliğini Tevsik Edici Belge İle Başvurması)Ovaakça Eğitim Mahallesi İstanbul Caddesi No.: 750 A Osmangazi / BURSA Zarfın Üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla TebligatOvaakça Eğitim Mahallesi İstanbul Caddesi No.: 750 A Osmangazi / BURSATebligat Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.
“Güvenli Elektronik İmza” Ya Da “Mobil İmza” İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla[email protected]E-Posta ’nın Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” Yazılacaktır.
PENDC ‘e Daha Önce Bildirilen Ve Sistemde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresini Kullanmak Suretiyle[email protected]E-Posta ’nın Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” Yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre PENDC ‘e ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu ’nun 13 ’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan muhataba ulaştırılacaktır.

Aşağıda yer alan başvuru formunun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda PENDC tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda PENDC ‘nin kanuni hakları saklıdır. İlgili başvuru formunun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “kişisel veri sahibini’’ yani başvuruyu yapanı tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre PENDC içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için başvuru formundaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte başvuru formunda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir

go-top Başa Dön